Nếu máy đau đầu sổ mũi bạn nên qua 55b Phan Chu Trinh HN ở shutter shop nhé