Bác nào sửa máy phim ở chỗ của anh Hùng Dingo (giờ anh chuyển về Tạ Quang Bửu, trước ảnh ở Vọng Đức, Bảo Khánh và Hàng Giầy) cho em xin chút review với ạ. Giá thường rơi vào khoảng bao nhiêu và sửa...