Congrats Phong có đổ chơi mới. Ông em này chịu chơi thiệt, hình như ai tên Phong đều có máu đó! Rốt cuộc chỉ còn cái xà lỏn bên ngoài, ráng giữ nó nhé, không thôi lại làm các cô “trầm trồ”! 😀

Tuy...