2300$ với những công nghệ mới nhất thì cũng đáng tiền