Ngon thật mỗi tội giá thì chả khác dòng N chưa kể thiết kế hơi giống dòng G của Sony nhỉ