Sao không có cái biểu đồ cùng độ mở f/4 nhể, chứ so thế này ở khẩu lớn nhất và wide zoom thì ông f/4s cho độ sắc nét vô địch rồi. Mà cứ thế này thì mấy bác thích công nghệ lại khổ 1 phen rồi, ~5000$...