Thêm mục ngành nghề khác D ui, chứ tớ dân bàn giấy cty sx thì chẳng thấy mục nào để chọn :-(