Thấy cũng đẹp , mà chụp hình thì tối thiểu máy ảnh phải như thế nào vậy chủ thớt