Em lên 1 phát nhé. Do PS kém nên chắc chỉ tham gia dc thread này là phù hợp :))

Quốc Tử Giám.

http://farm8.staticflickr.com/7089/7182809041_6805744c56_c.jpg