- Thích công nghệ mới như: wifi, GPS,NFC, màng hình cảm ứng và xoay lật thì mua 6D2.
- Còn như ko cần mây công nghệ lòe mắt kia mà chỉ thích : cảm giác đầm tay khi cầm máy, độ bền bỉ, 2 thẻ...