Bây giờ vote lại thì ko biết thế nào nhỉ? Vì giờ cũng nhiều bác đào tẩu lắm!