Tình hình có vẻ 1 số bác chuyển từ Ni sang Ca nhỉ???