Hà Nội bị khai thác nhiều rồi.
Các bác nhà mình về HP off 1 phen đi.
1 phiếu cho Đồ Sơn.
Ngon bổ rẻ.
Các bác chỉ cần ra bến Gia Lâm, bắt xe Hải Âu về bến Cầu Rào. Từ đó có xe buýt ra Đồ Sơn,...