bác QuangBao chụp khí thế nhỉ.....

em thích#1,# 3

tấm 4, bác thử nghiêng ngược lại xem sao.... cho mắt mẫu hướng về khoảng không gian rộng thử sao nhé :)

tấm 2 đẹp nhưng rất tiếc là em lại...