cho minh hỏi lớp blend màu có cần biết sẵn về PS ko, mình gà PS :)
rồi khóa blend màu này có hướng dẫn chi tiết mấy cái retouch luôn ko, hay chỉ nói về phần màu thôi ??