ảnh nguyên bản hay quá. lâu nay em cứ nghĩ ảnh phải qua photoshop nhưng nay xem những ảnh này xong em sẽ tập chụp cẩn thận hơn để chơi ảnh nguyên bản!