Tìm kiếm:

Type: Posts; User: mayanhso

Trang 1 / 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  #1291 ...

  #1291

  https://farm6.staticflickr.com/5508/14132781261_e5249ce996_c.jpg

  Rolleiflex SL350+Carl Ziess Rollei Planar 85f1.4 HFT+Kodak Elite Chrome 100
 2. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  #1167 ...

  #1167

  http://farm8.staticflickr.com/7448/11047272823_c4c95b6fcb_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ilford Delta 400
 3. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  #1164 ...

  #1164

  http://farm8.staticflickr.com/7386/11031824946_6268fd1361_b.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ilford Delta 400
 4. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  Các bác nhớ đánh số thứ tự ạ,thank #1162 ...

  Các bác nhớ đánh số thứ tự ạ,thank

  #1162

  http://farm3.staticflickr.com/2890/11023205594_f7eeb717f4_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ilford Delta 400
 5. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  Bác Metal_fx3 nhớ ghi stt nhé #1158 ...

  Bác Metal_fx3 nhớ ghi stt nhé

  #1158

  http://farm3.staticflickr.com/2885/11008979373_94e39ddaae_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ilford Delta 400
 6. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  #1141 ...

  #1141

  http://farm6.staticflickr.com/5500/10865413404_8ea9d5a232_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ultrafine Extreme 400
 7. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  Các bác chú ý 1 chút về đánh số thứ tự nhé ...

  Các bác chú ý 1 chút về đánh số thứ tự nhé

  #1135

  http://farm8.staticflickr.com/7402/10828892995_78f94eb295_c.jpg

  Noblex 150 carl ziess tessar 50f4.5+Ultrafine Extreme 400
 8. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  #1128 ...

  #1128

  http://farm8.staticflickr.com/7457/10667764143_0a6f5686c5_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400H Push 800
 9. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  Thank a Sơn ...

  Thank a Sơn

  http://farm8.staticflickr.com/7376/10699399335_b99f566537_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Ultrafine Plus 100 Push 200
 10. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm8.staticflickr.com/7378/10684969554_d65...

  http://farm8.staticflickr.com/7378/10684969554_d65e5186fd_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Ultrafine Plus 100
 11. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm4.staticflickr.com/3742/10594772894_e33...

  http://farm4.staticflickr.com/3742/10594772894_e337d241d6_c.jpg

  Olympus LT-1 olympus 35f3.5+Promax 100
 12. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  Linh Thông cổ tự ...

  Linh Thông cổ tự

  http://farm6.staticflickr.com/5516/10587122244_167e519634_c.jpg

  Olympus LT-1 olympus 35f3.5+Promax 100
 13. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm4.staticflickr.com/3690/9678595646_a74c...

  http://farm4.staticflickr.com/3690/9678595646_a74c3a1d92_c.jpg

  Rolleiflex SL35E + Rolleinar 35f2.8 MC + Kodak T 400CN
 14. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm8.staticflickr.com/7430/10289842956_d36...

  http://farm8.staticflickr.com/7430/10289842956_d3642690f9_b.jpg

  Nikon F100+Nikon AF 18-35f3.5-4.5 D+Rossmann 200 HR
 15. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm6.staticflickr.com/5461/9681059950_72aa...

  http://farm6.staticflickr.com/5461/9681059950_72aa79f7a2_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400H
 16. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm8.staticflickr.com/7430/9774371113_c7a4...

  http://farm8.staticflickr.com/7430/9774371113_c7a43b2e39_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Fujichrome Provia 100F
 17. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm8.staticflickr.com/7378/9785036535_2c74...

  http://farm8.staticflickr.com/7378/9785036535_2c74eb6e98_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Fujichrome Provia 100F
 18. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm6.staticflickr.com/5507/9796146264_a95b...

  http://farm6.staticflickr.com/5507/9796146264_a95b3f867f_c.jpg

  Mamiya RZ67 Pro II+Mamiya RZ67 Sekor Z 110f2.8 W+Fujichrome Provia 100F
 19. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm6.staticflickr.com/5444/9202865189_faa8...

  http://farm6.staticflickr.com/5444/9202865189_faa8cea0ff_c.jpg

  Fuji GSW 690 III Fujinon EBC 65f5.6 SW + Ilford Delta 100
 20. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm9.staticflickr.com/8135/8808997843_9e70...

  http://farm9.staticflickr.com/8135/8808997843_9e703a547c_c.jpg

  Canon AE-1 + Camon FDn 50f1.2 + Ilford Delta 100
 21. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm8.staticflickr.com/7443/8724025516_25fc...

  http://farm8.staticflickr.com/7443/8724025516_25fc3d5d88_c.jpg

  Rolleiflex SL35E+Carl Ziess Rollei Planar 50f1.8 HFT+Fuji Neopan Acros 100
 22. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm9.staticflickr.com/8126/8650723796_7ff7...

  http://farm9.staticflickr.com/8126/8650723796_7ff7453bf8_z.jpg

  Minolta AL-F Minolta Rokkor 38f2.7+Fuji Superia 200
 23. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm9.staticflickr.com/8394/8649733250_9c6c...

  http://farm9.staticflickr.com/8394/8649733250_9c6c9799c8_c.jpg

  Minolta AL-F Minolta Rokkor 38f2.7+Fuji Superia 200
 24. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  http://farm9.staticflickr.com/8262/8608569624_4f5a...

  http://farm9.staticflickr.com/8262/8608569624_4f5a584bcd_c.jpg

  Rolleiflex SL35E+Carl Ziess Rollei Distagon 35f2.8 HFT+Kodak T-max 100
 25. Trả lời
  2,588
  Lần xem
  395,501

  Thank bác skd268 ...

  Thank bác skd268

  http://farm9.staticflickr.com/8391/8604565667_c97296a8f6_b.jpg

  Rolleiflex SL35E+Carl Ziess Rollei Distagon 35f2.8 HFT+Kodak T-max 100 (5 Shot)
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 36
Trang 1 / 2 1 2