E cũng thích ảnh Nguyên bản xin được post vài tấm phong cảnh ạ,có gì mong các bác chỉ bảo,thanks!

Tàn tích.
http://i884.photobucket.com/albums/ac43/Drdimerock/IMG_0319.jpg?t=1281679452
...