Nikon 17-55 hàng dùng rồi có ko shop? Mình đang tìm 1 con còn khá mới, chưa qua sửa chữa.