em thấy giống sex quá,cho chai rượu vào thấy giống quảng cáo nhưng thấy tục tục