Tấm 5 nếu tối đi 1 nửa. thì đẹp nhỉ . Nhìn hơi thô