em mỗi khi vào vnphoto thì chạy vô ngay mục mua bán trước, dù chẳng có nhu cầu mua thứ gì, nhưng suốt ngày cứ tư tưởng về lens, ba-lô, flash.... riết trang mua bán nó nằm ngay đầu trên list truy cập...