Bài hướng dẫn của bác Teddy hay quá, em tập chụp mãi mà không được, chắc là do máy không bắt được IR, để tối về em kiểm tra cái máy như cách bác bảo xem sao.
Dù sao cũng rất cảm ơn bác Teddy!