Trước tiên cảm ơn bạn At đã giúp mọi người hiểu thêm về các thông tin liên quan giwuar hai loại máy này. Mình cũng đã đọc qua và xin góp ý bên dưới:Kết luận trên có vẽ chưa chính xác lắm.
...