Đấu giá này là cho 2 bộ hay từng cái khi bid giá vậy Ad ? mình thấy có sự confusion ở đây rồi. E là người thắng bid đòi cả 2 bộ cho 1 bid giá đó. Trong post đầu chưa thấy ghi rõ là mỗi lần bid là cho...