Đâu có đơn giản là bóc cái kính lọc hồng ngoại ra là xong đâu bác, fải bỏ cái kính khác vào đây này, còn kính nào là tùy nhu cầu "thiên văn" của mỗi người. Chụp IR thì mới bỏ kính ra, cái này xưa kia...