Ông già gân này em đã gặp trong tua đi rừng với cây monopod rồi.
Chúc vui!