Cá nhân em đã dùng qua câc lens đa dụng của Fuji như 18-55, 16-55 và 18-135 thì thấy chất ảnh của các tấm bác chụp từ 16-80 nó cũng tương đương 18-55 và chưa bằng 16-55 được