Live view chỉ là 1 chức năng nhỏ của 20Da này, còn một chức năng vô cùng quan trọng, bác ơi