Sao lens fuji cái nào cái nấy cũng mắc hơn sony, canon vậy các anh. Em lỡ mua xt200 giờ không biết mua lens làm sao :(