Chào cả nhà,

Em vào mục các cuộc thi ảnh thì thấy hầu như khoảng 4 5 năm về trước mình thường có các cuộc thi ảnh để ACE diễn đàn tham gia.
Không hiểu sao giờ ngoài cuộc thi ảnh nhỏ thư viện thì...