Mới tìm được trang này so sánh rất hay, bác tham khảo thử: http://cameradecision.com/compare/Canon-EOS-60D-vs-Canon-EOS-750D