60D là con body xxD kém nhất của Canon nhưng chẳng hiểu tại sao các bác newbie cứ đưa e nó lên mây nhỉ? Công nghệ cũ, sensor kém hơn các sensor xxxD đời mới nhiều, khử noise kém, không có MA, điểm...