Nếu bác nói thêm về nhu cầu sử dụng, mục đích chụp ảnh thì sẽ dễ để mọi người tư vấn hơn.