Thuyền rời xa bến đỗ

https://live.staticflickr.com/65535/51047035713_eb21fd7aeb_h.jpg

Các bác đi đâu hết rồi?