xài dòng 1-2 số, lâu lâu cầm thử dòng 3 số thì không biết dùng sao, nói chung chung là ko quen sử dụng.
nếu bác thread muốn chụp chơi, gia đình hay du lịch thì 750 cũng ngon. nhưng muốn chuyên sâu...