Nếu bác là lần đầu tới những chổ như thế này ANH ĐỨC, TRƯỜNG SƠN, KHÁNH THUỶ thì bác nên tự xưng là "thợ": Tính giá thợ cho tôi đấy nhé! thì giá cả mềm sẽ thuộc về bác, còn ngơ ngác....thì tính tiền...