Em tên Thanh. Sdt 01212330774
Bị ăn trộm 1 D90 + 18-105, 1 D700 + 80-200 ED.
D700: 2103787
D90: 2205649