Thực sự cho em biết với, con vật khổng lồ phía sau là con gì vậy bác ? Nghĩ hoài không ra con gì hết.