bạn ko cần chụp rộng quá thì con 16-50 chụp cảnh dư sức rồi.