Đọc tiêu đề em thắc mắc không hiểu sao PCT huyện mà nói không suy nghĩ gì, xem bài với video thì chả thấy cái gì có liên quan đến tiêu đề. Đúng là báo mạng. Mà em thấy mấy bác có vẻ tin vào báo mạng...