Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ngọc_hương

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

  1. trẻ em ở VN hầu như kg dc bảo vệ - ở Mỹ , chỉ cần...

    trẻ em ở VN hầu như kg dc bảo vệ - ở Mỹ , chỉ cần có ý định dâm ô trong tư tưởng thì đã bị tóm rồi
  2. sống ở VN hơn 40 năm rùi nên việc này là RẤT BT...

    sống ở VN hơn 40 năm rùi nên việc này là RẤT BT ....hi ! bởi vậy thằng MINH BÉO mới chỉ bị bắt ở Mỷ ...còn ở VN thì không
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2