Bác lạ gì mấy thứ này, đầy ra. Riết nhiều quá ko ai quan tâm luôn. Cứ tự nhủ ko phải chiện của mình.
Riết XH vô cảm.