ở giữa view sẽ có cái điểm vàng để lấy nét, bác để ý xem, ở máy bác liệu nó có mờ quá đến độ mất hẳn không thì em không rõ. :)