E cũng muốn đăng ký học nhưng ko có máy .... huhu...