Do sản phẩm có yêu cầu về sự mềm mại, căng đầy nên ống kính MF phù hợp hơn? Bác thử ngắm ảnh chụp bằng MF và FF xem sao.