Ống kính đẹp, mẫu có lẽ đẹp, nhưng chụp lên không thấy xinh như đáng ra phải như thế nhỉ