Một câu hỏi vặn ngược lại thay thế cho câu trả lời: Tại sao chụp hình phổi x quang người ta chụp full format?

- Tất cả chỉ là ứng dụng. Medium format có thể phóng lớn hơn 35mm và âm bản x quang có...