Lý do chính là yêu cầu công việc bác ạ:
- Có thể khách đặt hàng là sẽ dùng fle ảnh chụp để in pano quảng cáo, còn khách lấy file ảnh post trên web là quyết định thêm của khách, người chụp không ý...