Thiệt là đau đầu.

Mình đang định mua lens fuji 50-140mm f2.8 (cái này thì đang cần nhưng đang thực hiện CT16). Vậy khi đã có 50-140 rồi thì liệu có thể thay thế vai trò chụp chân dung của lens...